ΔΥΣ/2221404 Υπηρεσία Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 19/03/2021

Γενική Διεύθυνση Υποστηρικτικών Λειτουργιών \ Διεύθυνση Υπηρεσιών Στέγασης

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
26/03/2021 - 10:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Ν. Παπανικολάου τηλ: 2105239519 κιν.: 6972420122, Κ. Παντελεάκη τηλ:2105292696
Υποβολή: ΔΕΗ Α.Ε/ΔΥΣ

Ο διαγωνισμός είναι διαθέσιμος για ηλεκτρονική υποβολή

Οδηγίες Ηλ. Υποβολής
Ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί για λογαριασμό της ΔΕΗ Α.Ε. με χρήση της πλατφόρμας του Συστήματος Ηλεκτρονικών Διαγωνισμών "tenderOne" της εταιρείας CosmoOne στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.marketsite.gr.

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Διακήρυξης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Συντήρηση συστημάτων πυρανίχνευσης και συστημάτων κατάσβεσης των κτιρίων της ΔΕΗ Α.Ε.

Διακήρυξη: Τεύχος: ΔΥΣ/2221404
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 01/03/2021
ΑΔ: A117360
19/03/2021
ΑΔ: A118457
Προϋπολογισμός: € 60.000 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΥΣ - Διεύθυνση Υπηρεσιών Στέγασης

Συνημμένα Αρχεία

Κατεβάστε (download) τα απαραίτητα αρχεία:

Όνομα Αρχείου Λήψη
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΕΥΧΟΥΣ 2 Λήψη
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Λήψη
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Λήψη
ΤΕΥΧΟΣ 12 - ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ Λήψη