ΔΥΣ/2220107 Έργο Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 01/07/2020

Γενική Διεύθυνση Υποστηρικτικών Λειτουργιών \ Διεύθυνση Υπηρεσιών Στέγασης

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
10/07/2020 - 10:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Ν. Παπανικολάου, τηλ: 2105239519 κιν.: 6972420122 & Κ. Παντελεάκη, τηλ:2105292696
Υποβολή: ΔΕΗ Α.Ε/ΔΥΣ

Ο διαγωνισμός είναι διαθέσιμος για ηλεκτρονική υποβολή

Οδηγίες Ηλ. Υποβολής
Ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί για λογαριασμό της ΔΕΗ Α.Ε. με χρήση της πλατφόρμας του Συστήματος Ηλεκτρονικών Διαγωνισμών "tenderOne" της εταιρείας CosmoOne στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.marketsite.gr.

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Διακήρυξης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Εργασίες συντήρησης και εσωτερικών διαρρυθμίσεων κτιρίων αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Υπηρεσιών - Στέγασης της ΔΕΗ Α.Ε.

Διακήρυξη: Τεύχος: ΔΥΣ/2220107
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 10/06/2020
ΑΔ: A116181
01/07/2020
ΑΔ: A116292
Προϋπολογισμός: € 500.000 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΥΣ - Διεύθυνση Υπηρεσιών Στέγασης