ΔΥΣ/2220104 Έργο Ολοκληρώθηκε

Γενική Διεύθυνση Υποστηρικτικών Λειτουργιών \ Διεύθυνση Υπηρεσιών Στέγασης

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
22/04/2020 - 10:00

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Ν. Παπανικολάου, τηλ: 210 5239519 & 6972420122
Υποβολή: ΔΕΗ Α.Ε/ΔΥΣ

Ο διαγωνισμός είναι διαθέσιμος για ηλεκτρονική υποβολή

Οδηγίες Ηλ. Υποβολής
Ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί για λογαριασμό της ΔΕΗ Α.Ε. με χρήση της πλατφόρμας του Συστήματος Ηλεκτρονικών Διαγωνισμών "tenderOne" της εταιρείας CosmoOne στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.marketsite.gr.

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Διακήρυξης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Ανακαίνιση λόγω αλλαγής χρήσης και διαρρύθμισης των 3ου, 4ου & 5ου ορόφων του κτιρίου της ΔΕΗ Α.Ε. επί των οδών Πρατίνου & Αμασείας στο Παγκράτι.

Διακήρυξη: Τεύχος: ΔΥΣ/2220104
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 03/04/2020
ΑΔ: A114938
Προϋπολογισμός: € 230.000 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΥΣ - Διεύθυνση Υπηρεσιών Στέγασης

Συνημμένα Αρχεία

Κατεβάστε (download) τα απαραίτητα αρχεία:

Όνομα Αρχείου Λήψη
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ Λήψη
ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ Λήψη
ΠΙΝΑΚΑΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΩΝ Λήψη
ΗΜ ΣΧΕΔΙΑ Λήψη