ΔΥΣ/2219402 Υπηρεσία Ολοκληρώθηκε

Γενική Διεύθυνση Υποστηρικτικών Λειτουργιών \ Διεύθυνση Υπηρεσιών Στέγασης

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
11/09/2019 - 10:00

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Ν. Παπανικολάου, τηλ: 2105239519 κιν. 6972420122
Υποβολή: ΔΕΗ Α.Ε/ΔΥΣ Πατησίων 27, 104 32 Αθήνα
5ος όροφος γραφ. 511-512 (αίθουσα Δημοπρασιών)

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Διακήρυξης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Συντήρηση Ανελκυστήρων κτιρίων ΔΕΗ Α.Ε.

Διακήρυξη: Τεύχος: ΔΥΣ/2219402
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 02/08/2019
ΑΔ: A110968
Προϋπολογισμός: € 127.230,00 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΥΣ - Διεύθυνση Υπηρεσιών Στέγασης