ΔΥΣ/2219108 Έργο Ολοκληρώθηκε

Γενική Διεύθυνση Υποστηρικτικών Λειτουργιών \ Διεύθυνση Υπηρεσιών Στέγασης

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
08/01/2020 - 10:00

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Ν. Παπανικολάου, τηλ.: 2105239519 κιν.: 6972420122 & Ε. Νικολάου τηλ: 2105292613
Υποβολή: ΔΕΗ Α.Ε/ΔΥΣ, Πατησίων 27, 104 32 Αθήνα.
5ος όροφος γραφ. 511-512 (αίθουσα Δημοπρασιών).

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Διακήρυξης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Εργασίες Συντήρησης και Εσωτερικών Διαρρυθμίσεων των Κτιρίων της ΔΕΗ Α.Ε.

Διακήρυξη: Τεύχος: ΔΥΣ/2219108
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 17/12/2019
ΑΔ: A113497
Προϋπολογισμός: € 400.000 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΥΣ - Διεύθυνση Υπηρεσιών Στέγασης