ΔΥΣ/2219104 Έργο Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 17/09/2019

Γενική Διεύθυνση Υποστηρικτικών Λειτουργιών \ Διεύθυνση Υπηρεσιών Στέγασης

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
25/09/2019 - 10:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Ν. Παπανικολάου, τηλ: 2105239519, κιν.: 6972420122
Υποβολή: ΔΕΗ Α.Ε/ΔΥΣ Πατησίων 27, 104 32 Αθήνα
5ος όροφος, γραφ. 511-512 (αίθουσα Δημοπρασιών)

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Διακήρυξης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Ανακαίνιση - Διαμόρφωση νέου καταστήματος Πωλήσεων στην Κώ στο μισθωμένο ακίνητο επί των οδών Μεγ. Αλεξάνδρου 34 & Θεοφράστου στην Κώ.

Διακήρυξη: Τεύχος: ΔΥΣ/2219104
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 06/08/2019
ΑΔ: A110976
Συμπλήρωμα 1 30/08/2019
ΑΔ: A111072
Συμπλήρωμα 2 17/09/2019
ΑΔ: A111152
Προϋπολογισμός: € 115.000 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΥΣ - Διεύθυνση Υπηρεσιών Στέγασης

Συνημμένα Αρχεία

Κατεβάστε (download) τα απαραίτητα αρχεία:

Όνομα Αρχείου Λήψη
1. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΣΧΕΔΙΑ Λήψη
2. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ Λήψη
3. ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ Λήψη