ΔΥΣ/2219102 Έργο Ολοκληρώθηκε

Γενική Διεύθυνση Υποστηρικτικών Λειτουργιών \ Διεύθυνση Υπηρεσιών Στέγασης

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
29/05/2019 - 10:00

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Ε. Νικολάου, τηλ.: 2105292613
Υποβολή: ΔΕΗ Α.Ε/ΔΥΣ, Πατησίων 27, 104 32 Αθήνα
5ος όροφος, γραφ. 511-512 (αίθουσα Δημοπρασιών)

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Διακήρυξης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Περίφραξη οικοπέδου ιδιοκτησίας ΔΕΗ Α.Ε στη θέση Αλώνια Αλιβερίου.

Διακήρυξη: Τεύχος: ΔΥΣ/2219102
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 09/05/2019
ΑΔ: A108564
Προϋπολογισμός: € 40.000 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΥΣ - Διεύθυνση Υπηρεσιών Στέγασης