ΔΥΣ/2218405 Υπηρεσία Ολοκληρώθηκε

Γενική Διεύθυνση Υποστηρικτικών Λειτουργιών \ Διεύθυνση Υπηρεσιών Στέγασης

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
23/01/2019 - 10:00

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Ε.Νικολάου, τηλ.:210 5292613
Υποβολή: ΔΕΗ Α.Ε./ΔΥΣ Πατησίων 27, 104 32 Αθήνα
5ος όροφος γραφείο 511-512 (Αίθουσα Δημοπρασιών)

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Διακήρυξης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Συντήρηση των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Ασφαλείας (Συναγερμοί & Kλειστά Κυκλώματα Τηλεόρασης) σε εγκαταστάσεις της Επιχείρησης στο Λεκανοπέδιο Αττικής.

Διακήρυξη: Τεύχος: ΔΥΣ/2218405
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 21/12/2018
ΑΔ: A106966
Προϋπολογισμός: € 17.000 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΥΣ - Διεύθυνση Υπηρεσιών Στέγασης