ΔΥΣ/2218403 Έργο Ολοκληρώθηκε

Γενική Διεύθυνση Υποστηρικτικών Λειτουργιών \ Διεύθυνση Υπηρεσιών Στέγασης

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
26/09/2018 - 10:00

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Ε. Νικολάου, τηλ: 2105292613
Υποβολή: ΔΕΗ Α.Ε/ΔΥΣ, Πατησίων 27, 104 32 Αθήνα
5ος όροφος, γραφείο 511-512 (αίθουσα δημοπρασιών)

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Διακήρυξης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Προμήθεια και εγκατάσταση δύο συστημάτων αδιαλείπτου λειτουργίας (Σ.Α.Λ/ UPS) για τα κτίρια επί των οδών Γ΄ Σεπτεμβρίου 107 και Μεσογείων 190.

Διακήρυξη: Τεύχος: ΔΥΣ/2218403
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 06/09/2018
ΑΔ: A105489
Προϋπολογισμός: € 136.000 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΥΣ - Διεύθυνση Υπηρεσιών Στέγασης