ΔΥΣ/2218401 Υπηρεσία Ολοκληρώθηκε

Γενική Διεύθυνση Υποστηρικτικών Λειτουργιών \ Διεύθυνση Υπηρεσιών Στέγασης

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
05/09/2018 - 10:00

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Ε. Νικολάου, τηλ: 2105292613
Υποβολή: ΔΕΗ Α.Ε/ΔΥΣ Πατησίων 27, 104 32 Αθήνα
5ος όροφος γραφ. 511-512 (αίθουσα Δημοπρασιών)

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Διακήρυξης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Συντήρηση Εγκαταστάσεων Κλιματισμού & Κεντρικής Θέρμανσης Κτιρίων ΔΕΗ Α.Ε.

Διακήρυξη: Τεύχος: ΔΥΣ/2218401
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 08/08/2018
ΑΔ: A105417
Προϋπολογισμός: € 128.899,20 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΥΣ - Διεύθυνση Υπηρεσιών Στέγασης