ΔΥΣ/2218103 Έργο Ολοκληρώθηκε

Γενική Διεύθυνση Υποστηρικτικών Λειτουργιών \ Διεύθυνση Υπηρεσιών Στέγασης

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
04/07/2018 - 10:00

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Ε. Νικολάου, τηλ.:2105292613
Υποβολή: ΔΕΗ Α.Ε/ΔΥΣ, Πατησίων 27, 104 32 Αθήνα
5ος όροφος, γραφ. 511-512 (αίθουσα Δημοπρασιών)

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Διακήρυξης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Ανακαίνιση Κτιρίου Ιδιοκτησίας ΔΕΗ Α.Ε. επί της παλαιάς Ε.Ο Ηρακλείου - Ρεθύμνου (Θέση Τσαλικάκι).

Διακήρυξη: Τεύχος: ΔΥΣ/2218103
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 13/06/2018
ΑΔ: A104176
Προϋπολογισμός: € 160.000 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΥΣ - Διεύθυνση Υπηρεσιών Στέγασης

Συνημμένα Αρχεία

Κατεβάστε (download) τα απαραίτητα αρχεία:

Όνομα Αρχείου Λήψη
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΧΕΔΙΩΝ Λήψη
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ Λήψη
ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ Λήψη