ΔΥΣ/2218102 Έργο Ολοκληρώθηκε

Γενική Διεύθυνση Υποστηρικτικών Λειτουργιών \ Διεύθυνση Υπηρεσιών Στέγασης

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
22/05/2018 - 10:00

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Ε. Νικολάου τηλ.: 2105292613
Υποβολή: ΔΕΗ Α.Ε./ΔΥΣ, Πατησίων 27, 104 32 Αθήνα
5ος όροφος γραφ. 511-512 (αίθουσα Δημοπρασιών)

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Διακήρυξης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Ανακαίνιση κτηρίου ιδιοκτησίας ΔΕΗ Α.Ε. επί των οδών Καρδίτσης 99 & Αμοργού στη Λάρισα.

Διακήρυξη: Τεύχος: ΔΥΣ/2218102
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 27/04/2018
ΑΔ: A102888
Προϋπολογισμός: € 360.000 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΥΣ - Διεύθυνση Υπηρεσιών Στέγασης

Συνημμένα Αρχεία

Κατεβάστε (download) τα απαραίτητα αρχεία:

Όνομα Αρχείου Λήψη
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΧΕΔΙΩΝ Λήψη
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ Λήψη
ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ Λήψη