ΔΥΣ/2218003 Υπηρεσία Ολοκληρώθηκε

Γενική Διεύθυνση Υποστηρικτικών Λειτουργιών \ Διεύθυνση Υπηρεσιών Στέγασης

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
20/06/2018 - 10:00

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Ε. Νικολάου, τηλ: 2105292613
Υποβολή: ΔΕΗ Α.Ε./ΔΥΣ Πατησίων 27, 104 32 Αθήνα
5ος όροφος, γραφ. 511-512 (αίθουσα Δημοπρασιών)

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Διακήρυξης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου για την εκπόνηση μελετών (οριστικής & Εφαρμογής), Σύνταξης τευχών Δημοπράτησης και έκδοσης άδειας δόμησης για το κτίριο της ΔΕΗ Α.Ε. επί της οδού Αριστείδου 5-7.

Διακήρυξη: Τεύχος: ΔΥΣ/2218003
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 01/06/2018
ΑΔ: A103099
Προϋπολογισμός: € 100.000 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΥΣ - Διεύθυνση Υπηρεσιών Στέγασης