ΔΥΣ/2/2019 Υπηρεσία Ολοκληρώθηκε

Γενική Διεύθυνση Υποστηρικτικών Λειτουργιών \ Διεύθυνση Υπηρεσιών Στέγασης

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
23/08/2019 - 14:00

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Ε. Μπότσης, τηλ. 210 5292244 & Ε. Μήτσου, τηλ. 210 5247553.
Υποβολή: ΔΕΗ Α.Ε/ΔΥΣ, Καποδιστρίου 27, 104 32 Αθήνα.
2ος όροφος, γραφείο 204 (Πρωτόκολλο)

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Διακήρυξης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Μίσθωση κτιριακών εγκαταστάσεων στις περιοχές Γλυφάδας και Βούλας Αττικής.

Διακήρυξη: Τεύχος: ΔΥΣ/2/2019
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 30/07/2019
ΑΔ: A110950
Προϋπολογισμός: (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΥΣ - Διεύθυνση Υπηρεσιών Στέγασης