ΔΥΣ/20005 Υπηρεσία Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 09/05/2020

Γενική Διεύθυνση Υποστηρικτικών Λειτουργιών \ Διεύθυνση Υπηρεσιών Στέγασης

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
01/06/2020 - 11:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Ν. Παπανικολάου, τηλ.: 210 5292360 & 6972420122
Υποβολή: ΔΕΗ Α.Ε/ΔΥΣ

Ο διαγωνισμός είναι διαθέσιμος για ηλεκτρονική υποβολή

Οδηγίες Ηλ. Υποβολής
Ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί για λογαριασμό της ΔΕΗ Α.Ε. με χρήση της πλατφόρμας του Συστήματος Ηλεκτρονικών Διαγωνισμών "tenderOne" της εταιρείας CosmoOne στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.marketsite.gr.

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Διακήρυξης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Καθαρισμός εσωτερικών χώρων κτιρίων.

Διακήρυξη: Τεύχος: ΔΥΣ/20005
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 07/04/2020
ΑΔ: A114922
Συμπλήρωμα 1 09/05/2020
ΑΔ: A115071
Προϋπολογισμός: € 2.033.566,85 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΥΣ - Διεύθυνση Υπηρεσιών Στέγασης
CPV 90911200
NUTS EL30

Συνημμένα Αρχεία

Κατεβάστε (download) τα απαραίτητα αρχεία:

Όνομα Αρχείου Λήψη
ΕΕΕΣ Λήψη
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ Λήψη
ΤΕΥΧΟΣ 8 - ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ Λήψη
ΕΕΕΣ Λήψη