ΔΥΣ/1/2018 Υπηρεσία Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 16/11/2018

Γενική Διεύθυνση Υποστηρικτικών Λειτουργιών \ Διεύθυνση Υπηρεσιών Στέγασης

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
23/11/2018 - 14:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Ε. Μπότσης, τηλ. 210 5292244 & Ε. Μήτσου τηλ. 210 5247553
Υποβολή: ΔΕΗ Α.Ε/ΔΥΣ Καποδιστρίου 27 104 32 Αθήνα
2ος όροφος, γραφείο 204 Γραμματεία Πρωτόκολλο

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Διακήρυξης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Μίσθωση κτιριακών εγκαταστάσεων στην Γλυφάδα Αττικής, για τις ανάγκες του Καταστήματος Πωλήσεων

Διακήρυξη: Τεύχος: ΔΥΣ/1/2018
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 19/10/2018
ΑΔ: A105667
Συμπλήρωμα 1 16/11/2018
ΑΔ: A105800
Προϋπολογισμός: (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΥΣ - Διεύθυνση Υπηρεσιών Στέγασης