ΔΥΣ 1 2021 Υπηρεσία Ολοκληρώθηκε

Γενική Διεύθυνση Υποστηρικτικών Λειτουργιών \ Διεύθυνση Υπηρεσιών Στέγασης

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
19/03/2021 - 14:00

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Ε. Μπότσης, 210 5292244, Π. Κωνσταντόπουλος 210 5292235, Ε. Xαμηλοθώρη 210 5292257
Υποβολή: ΔΕΗ Α.Ε/ΔΥΣ
Καποδιστρίου 27, 104 32 Αθήνα, 2ος όροφος, γραφείο 204 (Πρωτόκολλο).

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Διακήρυξης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση κεντρικών υπηρεσιών της ΔΕΗ Α.Ε, στο κέντρο της Αθήνας.

Διακήρυξη: Τεύχος: ΔΥΣ 1 2021
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 23/02/2021
ΑΔ: A117331
Προϋπολογισμός: (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΥΣ - Διεύθυνση Υπηρεσιών Στέγασης