ΔΥΣ-1-2019 Υπηρεσία Ολοκληρώθηκε

Γενική Διεύθυνση Υποστηρικτικών Λειτουργιών \ Διεύθυνση Υπηρεσιών Στέγασης

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
26/03/2019 - 14:00

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Ε.Μπότσης, τηλ. 210 5292244 & Ε.Μήτσου, τηλ.2105247553
Υποβολή: ΔΕΗ Α.Ε/ΔΥΣ Καποδιστρίου 27, 104 32 Αθήνα
2ος όροφος γραφείο 204 Πρωτόκολλο

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Διακήρυξης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Μίσθωση Εγκαταστάσεων για τις ανάγκες του Καταστήματος Πωλήσεων Γλυφάδας

Διακήρυξη: Τεύχος: ΔΥΣ-1-2019
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 12/03/2019
ΑΔ: A107270
Προϋπολογισμός: (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΥΣ - Διεύθυνση Υπηρεσιών Στέγασης