ΔΠΛΡ-5754210012 Υπηρεσία Ολοκληρώθηκε

Γενική Διεύθυνση Υποστηρικτικών Λειτουργιών \ Διεύθυνση Πληροφορικής

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
19/07/2021 - 11:30

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Μ. Μαρκέτου 210 8206506
Υποβολή: ΑΘΗΝΑ
Διεύθυνση Πληροφορικής (ΔΠΛΡ), οδός 3ης Σεπτεμβρίου, αριθ. 107, Τ.Κ. 104 34 Αθήνα, τηλέφωνο 210 8828236

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Διακήρυξης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Συνδρομή (subscription) αδειών χρήσης και υπηρεσίες εργαλείου λογισμικού Data Integration CDC για DAP R3 και SAP ISU

Διακήρυξη: Τεύχος: ΔΠΛΡ-5754210012
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 02/07/2021
ΑΔ: A118814
Προϋπολογισμός: € 410.000 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΠΛΡ - Διεύθυνση Πληροφορικής