ΔΠΛΡ-5754210009 Υπηρεσία Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 01/06/2021

Γενική Διεύθυνση Υποστηρικτικών Λειτουργιών \ Διεύθυνση Πληροφορικής

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
11/06/2021 - 11:30 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Α. Καμηλαράκη τηλ.: 2108206513 και Ν. Κιούσης τηλ.: 2108205630
Υποβολή: Αθήνα
Ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας “tenderONE” της εταιρείας cosmoONE του Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων ΔΕΗ, εφεξής Σύστημα, στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.marketsite.gr

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Διακήρυξης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Παροχή Υπηρεσιών Business Analysis, σε έργα-δράσεις, για την υποστήριξη των υπηρεσιών που παρέχει η Διεύθυνση Πληροφορικής, στις Διευθύνσεις του Οργανισμού

Διακήρυξη: Τεύχος: ΔΠΛΡ-5754210009
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 14/05/2021
ΑΔ: A118633
Συμπλήρωμα 1 01/06/2021
ΑΔ: A118705
Προϋπολογισμός: € 404.250 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΠΛΡ - Διεύθυνση Πληροφορικής