ΔΠΛΡ-5754210008 Υπηρεσία Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 13/05/2021

Γενική Διεύθυνση Υποστηρικτικών Λειτουργιών \ Διεύθυνση Πληροφορικής

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
24/05/2021 - 11:30 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Θρ. Μανιάτης και Ν. Κιούσης
Υποβολή: Αθήνα
Διεύθυνση Πληροφορικής (ΔΠΛΡ), οδός 3ης Σεπτεμβρίου, αριθ. 107, Τ.Κ. 104 34 Αθήνα, τηλέφωνο 210 8828236

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Διακήρυξης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Παροχή Υπηρεσιών Project Management σε έργα – δράσεις, για την υποστήριξη των υπηρεσιών που παρέχει η ΔΠΛΡ στις Διευθύνσεις του Οργανισμού

Διακήρυξη: Τεύχος: ΔΠΛΡ-5754210008
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 26/04/2021
ΑΔ: A118586
Συμπλήρωμα 1 13/05/2021
ΑΔ: A118625
Προϋπολογισμός: € 404.250 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΠΛΡ - Διεύθυνση Πληροφορικής