ΔΠΛΡ-5754210007 Υπηρεσία Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 10/05/2021

Γενική Διεύθυνση Υποστηρικτικών Λειτουργιών \ Διεύθυνση Πληροφορικής

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
17/05/2021 - 11:30 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: κ. Τρ. Κομματά (210 8206519) και κ. Ν. Κιούσης (210 2806530)
Υποβολή: Αθήνα
Ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας “tenderONE” της εταιρείας cosmoONE του Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων ΔΕΗ, εφεξής Σύστημα, στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.marketsite.gr

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Διακήρυξης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Μίσθωση και Συντήρηση Αδειών Χρήσης Λογισμικού για την λήψη αντιγράφων των εταιρικών δεδομένων των Office365 προϊόντων στο cloud

Διακήρυξη: Τεύχος: ΔΠΛΡ-5754210007
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 26/04/2021
ΑΔ: A118584
Συμπλήρωμα 1 10/05/2021
ΑΔ: A118614
Προϋπολογισμός: € 242.000 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΠΛΡ - Διεύθυνση Πληροφορικής