ΔΠΛΡ-5754210005 Προμήθεια Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 04/06/2021

Γενική Διεύθυνση Υποστηρικτικών Λειτουργιών \ Διεύθυνση Πληροφορικής

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
14/06/2021 - 11:30 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: κα. Ν. Μαρκέτου 210 8206512 και κ. Ν. Κιούσης 2108206530
Υποβολή: Αθήνα
Διεύθυνση Πληροφορικής (ΔΠΛΡ), οδός 3ης Σεπτεμβρίου, αριθ. 107, Τ.Κ. 104 34 Αθήνα, τηλέφωνο 210 8828236

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Διακήρυξης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Δημιουργία Τηλεπικοινωνιακής Υποδομής Telecom Rooms κεντρικών κτηρίων της ΔΕΗ Α.Ε.

Διακήρυξη: Τεύχος: ΔΠΛΡ-5754210005
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 20/05/2021
ΑΔ: A118667
Συμπλήρωμα 1 04/06/2021
ΑΔ: A118725
Προϋπολογισμός: € 95.000 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΠΛΡ - Διεύθυνση Πληροφορικής