ΔΠΛΡ-5754210001 Υπηρεσία Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 13/05/2021

Γενική Διεύθυνση Υποστηρικτικών Λειτουργιών \ Διεύθυνση Πληροφορικής

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
20/05/2021 - 11:30 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: κ. Τρ. Κομματά (210 8206519) και κ. Ν. Κιούσης (210 2806530)
Υποβολή: Αθήνα
Ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας “tenderONE” της εταιρείας cosmoONE του Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων ΔΕΗ, εφεξής Σύστημα, στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.marketsite.gr

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Διακήρυξης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Διασύνδεση ενός Data Center της Διεύθυνσης Πληροφορικής με το Microsoft Azure μέσω Express Route

Διακήρυξη: Τεύχος: ΔΠΛΡ-5754210001
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 26/04/2021
ΑΔ: A118583
Συμπλήρωμα 1 06/05/2021
ΑΔ: A118609
Συμπλήρωμα 2 13/05/2021
ΑΔ: A118626
Προϋπολογισμός: € 272.000 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΠΛΡ - Διεύθυνση Πληροφορικής