ΔΠΛΡ-5754200015 Υπηρεσία Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 10/12/2020

Γενική Διεύθυνση Υποστηρικτικών Λειτουργιών \ Διεύθυνση Πληροφορικής

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
22/12/2020 - 11:30

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Θρ. Μανιάτης τηλ: 210 8206528 και Ν. Κιούσης τηλ: 210 8206530
Υποβολή: ΑΘΗΝΑ
Ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας “tenderONE της εταιρείας cosmoONE του Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων ΔΕΗ, εφεξής Σύστημα, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www./marketsite.gr

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Διακήρυξης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Παροχή υπηρεσιών Υποστήριξης του Πληροφοριακού Συστήματος SAP IS-U

Διακήρυξη: Τεύχος: ΔΠΛΡ-5754200015
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 07/12/2020
ΑΔ: A116973
Συμπλήρωμα 1 10/12/2020
ΑΔ: A116990
Προϋπολογισμός: € 400.620 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΠΛΡ - Διεύθυνση Πληροφορικής