ΔΠΛΡ-5754200014 Υπηρεσία Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 07/01/2021

Γενική Διεύθυνση Υποστηρικτικών Λειτουργιών \ Διεύθυνση Πληροφορικής

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
14/01/2021 - 11:30 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: κ. Δ.Καραίσκου (210-8206507) και κ. Ν. Κιούσης (210-8206530)
Υποβολή: ΑΘΗΝΑ
Ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας “tenderONE” της εταιρείας cosmoONE του Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων ΔΕΗ, εφεξής Σύστημα, στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.marketsite.gr

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Διακήρυξης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Παροχή Εξειδικευμένων Υπηρεσιών από Μηχανικό ΑΕΙ για την ανάπτυξη και υποστήριξη έργων Πληροφορικής της Διεύθυνσης Πληροφορικής

Διακήρυξη: Τεύχος: ΔΠΛΡ-5754200014
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 14/12/2020
ΑΔ: A117009
Συμπλήρωμα 1 07/01/2021
ΑΔ: A117103
Προϋπολογισμός: € 59.000 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΠΛΡ - Διεύθυνση Πληροφορικής