ΔΠΛΡ-5754200013 Υπηρεσία Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 17/12/2020

Γενική Διεύθυνση Υποστηρικτικών Λειτουργιών \ Διεύθυνση Πληροφορικής

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
30/12/2020 - 11:30 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: κ. Θρ. Μανιάτης (210 8206528) και κ. Ν. Κιούσης (210 8206530)
Υποβολή: ΑΘΗΝΑ
Ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας “tenderONE της εταιρείας cosmoONE του Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων ΔΕΗ, εφεξής Σύστημα, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www./marketsite.gr

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Διακήρυξης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Παροχή Υπηρεσιών Συντήρησης και Τεχνικής Υποστήριξης αδειών χρήσης των προϊόντων λογισμικού SYBASE IQ Enterprise Edition

Διακήρυξη: Τεύχος: ΔΠΛΡ-5754200013
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 23/11/2020
ΑΔ: A116911
Συμπλήρωμα 1 10/12/2020
ΑΔ: A116987
Συμπλήρωμα 2 17/12/2020
ΑΔ: A117016
Προϋπολογισμός: € 45.000 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΠΛΡ - Διεύθυνση Πληροφορικής