ΔΠΛΡ-5754200012 Υπηρεσία Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 02/12/2020

Γενική Διεύθυνση Υποστηρικτικών Λειτουργιών \ Διεύθυνση Πληροφορικής

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
14/12/2020 - 11:30 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Α. Καμηλαράκη τηλ. 210 8206513 και Ν. Κιούσης τηλ. 2108206530
Υποβολή: ΑΘΗΝΑ
Ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας “tenderONE” της εταιρείας cosmoONE του Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων ΔΕΗ, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.marketsite.gr.

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Διακήρυξης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Παροχή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών «Executive Programs Leadership Team with Industry (Energy & Utilities)», του Οίκου GARTNER

Διακήρυξη: Τεύχος: ΔΠΛΡ-5754200012
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 16/11/2020
ΑΔ: A116884
Συμπλήρωμα 1 02/12/2020
ΑΔ: A116946
Προϋπολογισμός: € 356.400 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΠΛΡ - Διεύθυνση Πληροφορικής