ΔΠΛΡ-5754200008 Υπηρεσία Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 08/09/2020

Γενική Διεύθυνση Υποστηρικτικών Λειτουργιών \ Διεύθυνση Πληροφορικής

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
21/09/2020 - 12:30 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Α. Καμηλαράκη τηλ. 2108206513 Ν. Κιούσης τηλ. 2108206530
Υποβολή: Αθήνα
Ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας “tenderONE” της εταιρείας cosmoONE του Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων ΔΕΗ, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.marketsite.gr.

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Διακήρυξης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Παροχή Υπηρεσιών Συντήρηση και Τεχνική Υποστήριξη Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού Δικτύου Ε-net

Διακήρυξη: Τεύχος: ΔΠΛΡ-5754200008
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
24/08/2020
ΑΔ: A116503
Συμπλήρωμα 1 08/09/2020
ΑΔ: A116562
Προϋπολογισμός: € 32.000 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΠΛΡ - Διεύθυνση Πληροφορικής