ΔΠΛΡ-5754200006 Προμήθεια Σε εξέλιξη Τελευταία Αλλαγή: 05/08/2020

Γενική Διεύθυνση Υποστηρικτικών Λειτουργιών \ Διεύθυνση Πληροφορικής

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
25/08/2020 - 11:30 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Δ. Καραΐσκου Τηλ. 210 8206507 και Ν. Κιούση Τηλ. 2108206530
Υποβολή: Αθήνα
Ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας “tenderONE” της εταιρείας cosmoONE του Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων ΔΕΗ, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.marketsite.gr.

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Διακήρυξης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Προμήθεια Εξοπλισμού Cyber security για την ασφαλή διασύνδεση των Σταθμών Παραγωγής με το Intranet της Επιχείρησης

Διακήρυξη: Τεύχος: ΔΠΛΡ-5754200006
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 22/07/2020
ΑΔ: A116411
Συμπλήρωμα 1 05/08/2020
ΑΔ: A116453
Προϋπολογισμός: € 245.000 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΠΛΡ - Διεύθυνση Πληροφορικής