ΔΠΛΡ-5754200005 Υπηρεσία Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 12/06/2020

Γενική Διεύθυνση Υποστηρικτικών Λειτουργιών \ Διεύθυνση Πληροφορικής

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
22/06/2020 - 11:30 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Α. Καμηλαράκη τηλ: 2108206513 και Ν. Κιούσης 2108206530
Υποβολή: ΑΘΗΝΑ

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Διακήρυξης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Παροχή Εξειδικευμένων και Υποστηρικτικών Υπηρεσιών Πληροφορικής

Διακήρυξη: Τεύχος: ΔΠΛΡ-5754200005
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 29/05/2020
ΑΔ: A116142
Συμπλήρωμα 1 12/06/2020
ΑΔ: A116197
Προϋπολογισμός: € 376.800 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΠΛΡ - Διεύθυνση Πληροφορικής