ΔΠΛΡ-5754200004 Υπηρεσία Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 27/05/2020

Γενική Διεύθυνση Υποστηρικτικών Λειτουργιών \ Διεύθυνση Πληροφορικής

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
05/06/2020 - 11:30 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: κα Δ. Καραΐσκου 210 8206507 και κος Ν. Κιούσης 210 8206530
Υποβολή: ΑΘΗΝΑ
Ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας "tenderONE"της εταιρείας osmoONE του Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων ΔΕΗ στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.cosmo-one.gr

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Διακήρυξης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Παροχή Εξειδικευμένων Υπηρεσιών Ασφάλειας Ψηφιακών και Πληροφοριακών Συστημάτων στην Διεύθυνση Πληροφορικής της ΔΕΗ Α.Ε.

Διακήρυξη: Τεύχος: ΔΠΛΡ-5754200004
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 11/05/2020
ΑΔ: A115080
Συμπλήρωμα 1 27/05/2020
ΑΔ: A116129
Προϋπολογισμός: € 149.000 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΠΛΡ - Διεύθυνση Πληροφορικής