ΔΠΛΡ-5754200002 Υπηρεσία Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 20/05/2020

Γενική Διεύθυνση Υποστηρικτικών Λειτουργιών \ Διεύθυνση Πληροφορικής

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
01/06/2020 - 12:30 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: κα Α. Καμηλαράκη 210 8206513 και κ. Ν. Κιούσης 2108206530
Υποβολή: ΑΘΗΝΑ
Ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας “tenderONE” της εταιρείας cosmoONE του Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων ΔΕΗ, εφεξής Σύστημα, στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.cosmo-one.gr

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Διακήρυξης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Υπηρεσίες επισκόπησης του πλαισίου Ασφάλειας Πληροφοριακών συστημάτων για την συμμόρφωσή του με το πρότυπο ασφαλείας ISO/IEC 27001:2013 εμπλουτισμένου με το ISO/IEC 27701:2019»

Διακήρυξη: Τεύχος: ΔΠΛΡ-5754200002
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 15/04/2020
ΑΔ: A114982
Συμπλήρωμα 1 30/04/2020
ΑΔ: A115047
Συμπλήρωμα 2 20/05/2020
ΑΔ: A116115
Προϋπολογισμός: € 80.000 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΠΛΡ - Διεύθυνση Πληροφορικής