ΔΠΛΡ-5754200001 Προμήθεια Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 07/04/2020

Γενική Διεύθυνση Υποστηρικτικών Λειτουργιών \ Διεύθυνση Πληροφορικής

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
15/04/2020 - 13:30 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Νικόλαος Κιούσης τηλ: 2108206530 και Ιωάννης Σπυρόπουλος τηλ: 2108206464
Υποβολή: https://www.marketsite.gr
Ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας “tenderONE” της εταιρείας cosmoONE του Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων ΔΕΗ

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Διακήρυξης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Προμήθεια κεντρικού εξοπλισμού και υπηρεσιών για ενίσχυση των υποδομών του πληροφοριακού συστήματος SAP ISU

Διακήρυξη: Τεύχος: ΔΠΛΡ-5754200001
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 03/03/2020
ΑΔ: A114773
Συμπλήρωμα 1 07/04/2020
ΑΔ: A114947
Προϋπολογισμός: € 780000 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΠΛΡ - Διεύθυνση Πληροφορικής

Συνημμένα Αρχεία

Κατεβάστε (download) τα απαραίτητα αρχεία:

Όνομα Αρχείου Λήψη
ESPD Λήψη