ΔΠΛΡ-5754190007 Υπηρεσία Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 30/01/2020

Γενική Διεύθυνση Υποστηρικτικών Λειτουργιών \ Διεύθυνση Πληροφορικής

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
10/02/2020 - 11:30 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Α. Καμηλαράκη 2108206513 και Ν. Κιούσης 2108206530
Υποβολή: ΑΘΗΝΑ
Ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας “tenderONE” της εταιρείας cosmoONE του Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων ΔΕΗ στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.cosmo-one.gr

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Διακήρυξης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

«Παροχή Εξειδικευμένων Υπηρεσιών Πληροφορικής στον Τομέα Υποστήριξης Κεντρικών Συστημάτων της Διεύθυνσης Πληροφορικής της ΔΕΗ Α.Ε»

Διακήρυξη: Τεύχος: ΔΠΛΡ-5754190007
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 15/01/2020
ΑΔ: A113566
Συμπλήρωμα 1 30/01/2020
ΑΔ: A114619
Προϋπολογισμός: € 50.400 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΠΛΡ - Διεύθυνση Πληροφορικής