ΔΠΛΡ-5754190005 Υπηρεσία Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 07/01/2020

Γενική Διεύθυνση Υποστηρικτικών Λειτουργιών \ Διεύθυνση Πληροφορικής

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
14/01/2020 - 11:30

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: N. Μαρκέτου - Ν. Κιούσης
Υποβολή: ΑΘΗΝΑ
Ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας “tenderONE” της εταιρείας cosmoONE του Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων ΔΕΗ, στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.cosmo-one.gr

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Διακήρυξης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Ανανέωση Παροχής Υπηρεσιών Συντήρησης και Τεχνικής Υποστήριξης Λογισμικού SIEM (Security Information and Event Management) και Αδειών Χρήσης, για τρία (3) έτη

Διακήρυξη: Τεύχος: ΔΠΛΡ-5754190005
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 20/12/2019
ΑΔ: A113519
Συμπλήρωμα 1 07/01/2020
ΑΔ: A113540
Προϋπολογισμός: € 38000 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΠΛΡ - Διεύθυνση Πληροφορικής