ΔΠΛΡ-5754190003 Υπηρεσία Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 05/12/2019

Γενική Διεύθυνση Υποστηρικτικών Λειτουργιών \ Διεύθυνση Πληροφορικής

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
09/12/2019 - 12:30 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Δ.Καραΐσκου τηλ.: 2108206507 και Ν. Κιούσης τηλ.: 2108206530
Υποβολή: AΘΗΝΑ
ΔΕΗ Α.Ε./Διεύθυνση Πληροφορικής

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Διακήρυξης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Παροχή υπηρεσιών συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης, καθώς και κάλυψης του λειτουργικού κόστους τεσσάρων (4) εγχρώμων εκτυπωτών Hewlett Packard του Εκτυπωτικού Κέντρου της Διεύθυνσης Πληροφορικής

Διακήρυξη: Τεύχος: ΔΠΛΡ-5754190003
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
25/11/2019
ΑΔ: A113424
05/12/2019
ΑΔ: A113461
Προϋπολογισμός: € 22.800 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΠΛΡ - Διεύθυνση Πληροφορικής