ΔΠΛΡ-5754190001 Έργο Ολοκληρώθηκε

Γενική Διεύθυνση Υποστηρικτικών Λειτουργιών \ Διεύθυνση Πληροφορικής

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
08/10/2019 - 11:30

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: κα Δ. Καραΐσκου 210-8206507, κ. Ν. Κιούσης 210-8206530
Υποβολή: ΑΘΗΝΑ
Διεύθυνση Πληροφορικής

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Διακήρυξης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Ενδυνάμωση Ασφάλειας Εσωτερικής και Εξωτερικής Περιμέτρου μέσω Τμηματοποίησης Δικτύου Κεντρικών Υποδομών της Διεύθυνσης Πληροφορικής (Segmentation Data Center) και παράλληλης ενεργοποίησης εναλλακτικής Εξωτερικής Περιμέτρου (Disaster Recovery)

Διακήρυξη: Τεύχος: ΔΠΛΡ-5754190001
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 19/09/2019
ΑΔ: A111158
Προϋπολογισμός: € 210.000 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΠΛΡ - Διεύθυνση Πληροφορικής