ΔΠΛΡ-5752190009 Έργο Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 05/09/2019

Γενική Διεύθυνση Υποστηρικτικών Λειτουργιών \ Διεύθυνση Πληροφορικής

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
16/09/2019 - 11:30 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Μαρία Μαρκέτου Ma.Marketou@dei.com.gr, Νικόλαος Κιούσης n.kiousis@dei.com.gr
Υποβολή: Γραμματεία Διεύθυνση Πληροφορικής, 3ης Σεπτεμβρίου 107, Γραφείο 408, 10434-Αθήνα

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Διακήρυξης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Προμήθεια δεκαπέντε (15) αδειών χρήσης του προϊόντος Toad for Oracle Developer Edition

Διακήρυξη: Τεύχος: ΔΠΛΡ-5752190009
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 19/08/2019
ΑΔ: A111041
Συμπλήρωμα 1 05/09/2019
ΑΔ: A111103
Προϋπολογισμός: € 49.050 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΠΛΡ - Διεύθυνση Πληροφορικής