ΔΠΛΡ-5752190008 Υπηρεσία Ολοκληρώθηκε

Γενική Διεύθυνση Υποστηρικτικών Λειτουργιών \ Διεύθυνση Πληροφορικής

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
26/06/2019 - 11:30

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Θρ. Μανιάτης (210 8206528) και Ν. Κιούσης (210 8206530)
Υποβολή: Αθήνα
Διεύθυνση Πληροφορικής (ΔΠΛΡ), οδός 3ης Σεπτεμβρίου, αριθ. 107, Τ.Κ. 104 34 Αθήνα.

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Διακήρυξης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Ανανέωση Μίσθωσης Αδειών Χρήσης λογισμικού Symantec Endpoint Protection

Διακήρυξη: Τεύχος: ΔΠΛΡ-5752190008
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 11/06/2019
ΑΔ: A108739
Προϋπολογισμός: € 100.000 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΠΛΡ - Διεύθυνση Πληροφορικής