ΔΠΛΡ-5752190006 Υπηρεσία Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 17/07/2019

Γενική Διεύθυνση Υποστηρικτικών Λειτουργιών \ Διεύθυνση Πληροφορικής

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
22/07/2019 - 11:30 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Ν. Μαρκέτου , τηλ. 210 8206512
Υποβολή: H ΔΕΗ ΑΕ/Διεύθυνση Πληροφορικής, 3ης Σεπτεμβρίου 107, 4ος όροφος, Γραφείο 403.
Πληροφορίες παρέχονται από την κα Ν. Μαρκέτου και τον κ. Ν. Κιούση με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο στις διευθύνσεις Ν.Μarketou@dei.com.gr και N.Kiousis@dei.com.gr, τηλεφωνικά (+30 210 8206512/210 8206530) ή με τηλεομοιοτυπία (+30 210 8812489).

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Διακήρυξης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Παροχή Υπηρεσιών Συντήρησης και Τεχνικής Υποστήριξης Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού Δικτύου E-net

Διακήρυξη: Τεύχος: ΔΠΛΡ-5752190006
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 26/06/2019
ΑΔ: A109801
Συμπλήρωμα 1 17/07/2019
ΑΔ: A110904
Προϋπολογισμός: € 90.000 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΠΛΡ - Διεύθυνση Πληροφορικής