ΔΠΛΡ-5752190004 Υπηρεσία Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 12/06/2019

Γενική Διεύθυνση Υποστηρικτικών Λειτουργιών \ Διεύθυνση Πληροφορικής

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
28/06/2019 - 11:30 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: κ. Θρ. Μανιάτης (210 8206528) και κ. Ν. Κιούσης (210 8206530)
Υποβολή: Αθήνα
3ης Σεπτεμβρίου 107, 104 34 Αθήνα, 4ος όροφος, Γραφείο 408.

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Διακήρυξης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Μίσθωση 4.000 αδειών χρήσης υπηρεσιών Cloud Office 365 F1

Διακήρυξη: Τεύχος: ΔΠΛΡ-5752190004
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 03/06/2019
ΑΔ: A108704
Συμπλήρωμα 1 12/06/2019
ΑΔ: A108749
Προϋπολογισμός: € 153.600 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΠΛΡ - Διεύθυνση Πληροφορικής