ΔΠΛΡ-5752190003 Υπηρεσία Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 30/05/2019

Γενική Διεύθυνση Υποστηρικτικών Λειτουργιών \ Διεύθυνση Πληροφορικής

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
10/06/2019 - 11:30 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Δ. Καραΐσκου 210-8206507 και Ν. Κιούσης 210-8206530
Υποβολή: Αθήνα
Οδός 3ης Σεπτεμβρίου, αριθ. 107, Τ.Κ. 104 34 Αθήνα, τηλέφωνο 210 8828236

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Διακήρυξης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Ανανέωση Αδειών Χρήσης και Συνδρομητικών Υπηρεσιών Ασφάλειας των Υποδομών Εξωτερικής Περιμέτρου Τειχών Προστασίας Επόμενης Γενεάς (Next Generation Firewall) Checkpoint, για την κάλυψη αναγκών στη Διεύθυνση Πληροφορικής της ΔΕΗ Α.Ε.

Διακήρυξη: Τεύχος: ΔΠΛΡ-5752190003
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 13/05/2019
ΑΔ: A108603
Συμπλήρωμα 1 30/05/2019
ΑΔ: A108691
Προϋπολογισμός: € 255.000 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΠΛΡ - Διεύθυνση Πληροφορικής