ΔΠΛΡ-5752190002 Υπηρεσία Ολοκληρώθηκε

Γενική Διεύθυνση Υποστηρικτικών Λειτουργιών \ Διεύθυνση Πληροφορικής

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
15/05/2019 - 11:30

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Α. Καμηλαράκη Τηλ: 2108206513 και Ν. Κιούσης Τηλ: 2108206530
Υποβολή: ΔΕΗ ΑΕ/ΔΠΛΡ 3ης Σεπτεμβρίου 107, Αθήνα.

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Διακήρυξης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Παροχή Εξειδικευμένων Υπηρεσιών για την κάλυψη διεργασιών πιστοποιήσεων των Κεντρικών Πληροφοριακών Αγαθών και την υποστήριξη της Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων στη Διεύθυνση Πληροφορικής της ΔΕΗ Α.Ε.

Διακήρυξη: Τεύχος: ΔΠΛΡ-5752190002
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 25/04/2019
ΑΔ: A108529
Προϋπολογισμός: € 57.600 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΠΛΡ - Διεύθυνση Πληροφορικής