ΔΠΛΡ-5752190001 Υπηρεσία Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 12/02/2019

Γενική Διεύθυνση Υποστηρικτικών Λειτουργιών \ Διεύθυνση Πληροφορικής

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
22/02/2019 - 11:30 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: ΘΡ. ΜΑΝΙΑΤΗΣ 210-8206528, ΝΙΚ. ΚΙΟΥΣΗΣ 210-8206530
Υποβολή: ΑΘΗΝΑ
Διεύθυνση Πληροφορικής (ΔΠΛΡ), οδός 3ης Σεπτεμβρίου, αριθ. 107, Τ.Κ. 104 34 Αθήνα, όροφος 4ος, Γραφείο 408.

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Διακήρυξης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Συντήρηση και Τεχνική Υποστήριξη αδειών χρήσης των προϊόντων λογισμικού INFORMATICA

Διακήρυξη: Τεύχος: ΔΠΛΡ-5752190001
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 24/01/2019
ΑΔ: A107078
Συμπλήρωμα 1 12/02/2019
ΑΔ: A107174
Προϋπολογισμός: € 28.000 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΠΛΡ - Διεύθυνση Πληροφορικής