ΔΠΛΡ-5752180012 Υπηρεσία Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 21/11/2018

Γενική Διεύθυνση Υποστηρικτικών Λειτουργιών \ Διεύθυνση Πληροφορικής

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
30/11/2018 - 11:30 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Α. Καμηλαράκη τηλ.: 210 8206513, Ν.Κιούσης τηλ.: 210 8206530
Υποβολή: ΔΕΗ Α.Ε./ΔΠΛΡ 3ης Σεπτεμβρίου, αριθμός 107, Αθήνα.

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Διακήρυξης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Παροχή Υπηρεσιών Εκτυπώσεων (MPS)

Διακήρυξη: Τεύχος: ΔΠΛΡ-5752180012
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 06/11/2018
ΑΔ: A105741
Συμπλήρωμα 1 21/11/2018
ΑΔ: A106821
Προϋπολογισμός: € 27.000 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΠΛΡ - Διεύθυνση Πληροφορικής