ΔΠΛΡ-5752180011 Έργο Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 04/12/2018

Γενική Διεύθυνση Υποστηρικτικών Λειτουργιών \ Διεύθυνση Πληροφορικής

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
17/12/2018 - 11:30 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: κ. Ε. Σούκερα και κ. Ν. Κιούσης
Υποβολή: Αθήνα
3ης Σεπτεμβρίου, αριθ. 107, όροφος 4ος, γραφείο 408

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Διακήρυξης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

"Έργο ενδυνάμωσης εξωτερικής περιμέτρου για DDoS Protection τεχνολογίας Check Point''

Διακήρυξη: Τεύχος: ΔΠΛΡ-5752180011
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 16/11/2018
ΑΔ: A105806
Συμπλήρωμα 1 04/12/2018
ΑΔ: A106886
Προϋπολογισμός: € 65.000 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΠΛΡ - Διεύθυνση Πληροφορικής