ΔΠΛΡ-5752180010 Υπηρεσία Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 16/11/2018

Γενική Διεύθυνση Υποστηρικτικών Λειτουργιών \ Διεύθυνση Πληροφορικής

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
30/11/2018 - 11:30 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Θρ. Μανιάτης (2108206528) - Ν. Κιούσης (2108206530)
Υποβολή: ΑΘΗΝΑ
3ης Σεπτεμβρίου 107, 10434, Αθήνα 4ος όροφος, Γραφείο 408

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Διακήρυξης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Παροχή Υπηρεσιών Συντήρησης και Τεχνικής Υποστήριξης αδειών χρήσης των προϊόντων λογισμικού SYBASE IQ Enterprise Edition

Διακήρυξη: Τεύχος: ΔΠΛΡ-5752180010
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 01/11/2018
ΑΔ: A105717
Συμπλήρωμα 1 16/11/2018
ΑΔ: A105805
Προϋπολογισμός: € 50.000 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΠΛΡ - Διεύθυνση Πληροφορικής