ΔΠΛΡ - 5752180009 Υπηρεσία Ολοκληρώθηκε

Γενική Διεύθυνση Υποστηρικτικών Λειτουργιών \ Διεύθυνση Πληροφορικής

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
02/11/2018 - 11:30

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: κα Δ. Καραΐσκου 210 8206507, κ. Ν. Κιούσης 210 8206530
Υποβολή: ΑΘΗΝΑ
Διεύθυνση Πληροφορικής, Οδός 3ης Σεπτεμβρίου 107, Όροφος 4ος, Γραφείο 408

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Διακήρυξης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Παροχή Εξειδικευμένων Υπηρεσιών Πληροφορικής από Ανάδοχο για ανάπτυξη και συντήρηση web Based εφαρμογών με εργαλεία Microsoft

Διακήρυξη: Τεύχος: ΔΠΛΡ - 5752180009
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 19/10/2018
ΑΔ: A105668
Προϋπολογισμός: € 74.400 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΠΛΡ - Διεύθυνση Πληροφορικής