ΔΠΛΡ-5752180007 Υπηρεσία Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 31/07/2018

Γενική Διεύθυνση Υποστηρικτικών Λειτουργιών \ Διεύθυνση Πληροφορικής

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
10/08/2018 - 11:30 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Α. Καμηλαράκη Τηλ.: 2108206513 και Ν. Κιούσης Τηλ.: 2108205630
Υποβολή: ΑΘΗΝΑ
Διεύθυνση Πληροφορικής, οδός 3ης Σεπτεμβρίου αριθ. 107, Τ.Κ. 104 34, Αθήνα.

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Διακήρυξης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Παροχή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών για την Τεχνολογία της Πληροφορίας και την Ασφάλειά της.

Διακήρυξη: Τεύχος: ΔΠΛΡ-5752180007
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 16/07/2018
ΑΔ: A105323
Συμπλήρωμα 1 31/07/2018
ΑΔ: A105397
Προϋπολογισμός: € 80.000 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΠΛΡ - Διεύθυνση Πληροφορικής